آدرس

کرج، پل انبار نفت، پنجاه متر بعد از پل، اول جاده شهریار، پلاک ۶۸و ۷۰
۳۱۶۶۶۵۳۶۳۳

تلفن:

خط شماره یک:۰۹۱۲۰۳۲۶۱۵۵
خط شماره دو:۰۹۳۷۹۶۰۱۳۶۶
تلفن ثابت: ۰۲۶۳۶۶۰۴۵۲۵

آدرس ایمیل

info@ipaknoosh.com

شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید