فیلتر UV تصفیه آب خانگی

آشنایی با فیلتر UV و وظایف آن در سیستم آب شهری روش میکروب کشی با اضافه نمودن کلر و ازن (O3) صورت می گیرد؛این مواد برای بدن مضر می باشند و مصرف بالای آن عوارض و آسیبهای جبران ناپذیری به بدن وارد می نماید.از طرفی با فرسایش لوله های آب درون شهر ها آب انتقالی […]