• نمایش به صورت:
  • نوار کناری
  • مرتب سازی بر اساس:
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -8%
3,250,000 تومان 2,990,000 تومان

دسترسی:در انبار

3,250,000 تومان 2,990,000 تومان
پمپ دو پروانه بشقابی (2 اسب)  2ACM150H
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -6%
2,350,000 تومان 2,220,000 تومان

دسترسی:در انبار

2,350,000 تومان 2,220,000 تومان
پمپ چرخ دنده ای (2 اسب) ACM150B2
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -6%
1,550,000 تومان 1,450,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,550,000 تومان 1,450,000 تومان
پمپ چرخ دنده بشقابی (1 اسب )   ACM75
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -12%
2,840,000 تومان 2,510,000 تومان

دسترسی:در انبار

2,840,000 تومان 2,510,000 تومان
پمپ دو پروانه ( 1.5 اسب) 2ACM110
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -8%
1,820,000 تومان 1,670,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,820,000 تومان 1,670,000 تومان
پمپ دو پروانه ( 1 اسب )  2ACM75
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -9%
1,210,000 تومان 1,100,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,210,000 تومان 1,100,000 تومان
پمپ چرخ دنده ای (0.5 اسب) ACM37
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -9%
710,000 تومان 645,000 تومان

دسترسی:در انبار

710,000 تومان 645,000 تومان
پمپ آب چرخ دنده ای  محیطیی (0.5 اسب )لئو APM37
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -9%
1,230,000 تومان 1,120,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,230,000 تومان 1,120,000 تومان
پمپ آب چرخ دنده ای  محیطیی لئو (1 اسب ) APM75
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -4%
1,550,000 تومان 1,490,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,550,000 تومان 1,490,000 تومان
پمپ چرخ دنده ای جتی (1اسب ) لئو  AJM75H
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله