• نمایش به صورت:
  • نوار کناری
  • مرتب سازی بر اساس:
پمپ آب بشقابی ۲اسب ۲ اینچ لیو(ACM150B2)
پمپ آب بشقابی ۲اسب ۲ اینچ لیو(ACM150B2)
فروخته شده
۶,۰۲۵,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۶,۰۲۵,۰۰۰ تومان
پمپ چرخ دنده ای (2 اسب) ACM150B2
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی ۲۴ ماهه
پمپ آب بشقابی ۲اسب ۲پروانه لئو LEO
پمپ آب بشقابی ۲اسب ۲پروانه لئو LEO
فروخته شده
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پمپ دو پروانه بشقابی (2 اسب)  2ACM150H
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی ۲۴ ماهه
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
فروش -6%
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب بشقابی LEO ACM 75 :

مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی ۲۴ ماهه
پمپ آب بشقابی نیم اسب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ چرخ دنده ای (0.5 اسب) ACM37
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی ۲۴ ماهه
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
فروش -6%
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ چرخ دنده ای جتی (1اسب ) لئو  AJM75H

مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند

گارانتی ۲۴ ماهه

محصولات مشابه

پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
پمپ دو پروانه ( 1.5 اسب) 2ACM110
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
پمپ دو پروانه ( 1 اسب )  2ACM75
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
فروش -9%
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب محیطی نیم اسب لیو APM37

مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند

گارانتی 24 ماهه

 

پمپ آب محیطی نیم اسب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب چرخ دنده ای  محیطیی لئو (1 اسب ) APM75

مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند

گارانتی 1 ساله