• نمایش به صورت:
  • نوار کناری
  • مرتب سازی بر اساس:
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -2%
2,550,000 تومان 2,510,000 تومان

دسترسی:در انبار

2,550,000 تومان 2,510,000 تومان
پمپ دو پروانه بشقابی (2 اسب)  2ACM150H
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -3%
1,890,000 تومان 1,840,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,890,000 تومان 1,840,000 تومان
پمپ چرخ دنده ای (2 اسب) ACM150B2
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -3%
1,250,000 تومان 1,210,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,250,000 تومان 1,210,000 تومان
پمپ چرخ دنده بشقابی (1 اسب )   ACM75
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -2%
2,330,000 تومان 2,280,000 تومان

دسترسی:در انبار

2,330,000 تومان 2,280,000 تومان
پمپ دو پروانه ( 1.5 اسب) 2ACM110
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -3%
1,440,000 تومان 1,400,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,440,000 تومان 1,400,000 تومان
پمپ دو پروانه ( 1 اسب )  2ACM75
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -5%
880,000 تومان 840,000 تومان

دسترسی:در انبار

880,000 تومان 840,000 تومان
پمپ چرخ دنده ای (0.5 اسب) ACM37
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -8%
630,000 تومان 580,000 تومان

دسترسی:در انبار

630,000 تومان 580,000 تومان
پمپ آب چرخ دنده ای  محیطیی (0.5 اسب )لئو APM37
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -5%
950,000 تومان 900,000 تومان

دسترسی:در انبار

950,000 تومان 900,000 تومان
پمپ آب چرخ دنده ای  محیطیی لئو (1 اسب ) APM75
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -3%
1,250,000 تومان 1,210,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,250,000 تومان 1,210,000 تومان
پمپ چرخ دنده ای جتی (1اسب ) لئو  AJM75H
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله