• نمایش به صورت:
  • نوار کناری
  • مرتب سازی بر اساس:
15,000 تومان

دسترسی:در انبار

15,000 تومان

تبدیل یک دوم رزوه ای به سه هشتم فیتینگی (تصفیه آب نیمه صنعتی)

Male Connector Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

تصفیه آب
تصفیه آب
فروخته شده
28,000 تومان

دسترسی:تمام شده

15,000 تومان

دسترسی:در انبار

15,000 تومان

رابط شیلنگ یک چهارم به سه هشتم (فیتینگی) (تصفیه آب نیمه صنعتی)

Union Semi Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

15,000 تومان

دسترسی:در انبار

15,000 تومان

زانو پمپ نیمه صنعتی(تصفیه آب نیمه صنعتی)

Pump Male Elbow Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

15,000 تومان

دسترسی:در انبار

15,000 تومان

زانو خانگی به نیمه صنعتی ( تصفیه آب نیمه صنعتی)

Union Elbow Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

19,000 تومان

دسترسی:در انبار

19,000 تومان

زانو نیمه صنعتی دو سر فیتینگی (تصفیه آب نیمه صنعتی)

Union Elbow Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

15,000 تومان

دسترسی:در انبار

15,000 تومان

زانویی یک چهارم رزوه به سه هشتم فیتینگی(تصفیه آب نیمه صنعتی)

Male Elbow Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان
تائیدیه ها: NSF

 

15,000 تومان

دسترسی:در انبار

15,000 تومان

سه راه نیمه صنعتی (فیتینگی) (تصفیه آب نیمه صنعتی)

Union Tee Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF