• نمایش به صورت:
  • نوار کناری
  • مرتب سازی بر اساس:
۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

تصفیه اب
تصفیه اب
فروخته شده
۱۶,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

تصفیه آب
تصفیه آب
فروش -10%
۱۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۸,۰۰۰ تومان

تبدیل یک دوم رزوه ای به سه هشتم فیتینگی (تصفیه آب نیمه صنعتی)

Male Connector Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

۱۲,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۲,۰۰۰ تومان

رابط شیلنگ خانگی (1/4 اینچ )

ساخت : تایوان

زیر شاخه اتصالات تصفیه آب خانگی

 

تصفیه آب
تصفیه آب
فروخته شده
۲۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

تصفیه آب
تصفیه آب
فروش -10%
۱۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۸,۰۰۰ تومان

رابط شیلنگ یک چهارم به سه هشتم (فیتینگی) (تصفیه آب نیمه صنعتی)

Union Semi Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

۱۵,۵۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

تصفیه آب
تصفیه آب
فروش -10%
۱۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۸,۰۰۰ تومان

زانو پمپ نیمه صنعتی(تصفیه آب نیمه صنعتی)

Pump Male Elbow Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

تصفیه آب
تصفیه آب
فروخته شده
۱۵,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۱۵,۰۰۰ تومان

زانو خانگی به نیمه صنعتی ( تصفیه آب نیمه صنعتی)

Union Elbow Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

۱۵,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

تصفیه آب
تصفیه آب
فروخته شده
۱۹,۰۰۰ تومان

دسترسی:تمام شده

۱۹,۰۰۰ تومان

زانو نیمه صنعتی دو سر فیتینگی (تصفیه آب نیمه صنعتی)

Union Elbow Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF

۷,۵۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۷,۵۰۰ تومان

زانویی هوزینگ فیتینگی ( 1/4 اینچ) ( تصفیه آب خانگی)

کشور سازنده : تایوان

دسته : اتصال خانگی

تصفیه آب
تصفیه آب
فروش -10%
۱۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۸,۰۰۰ تومان

زانویی یک چهارم رزوه به سه هشتم فیتینگی(تصفیه آب نیمه صنعتی)

Male Elbow Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان
تائیدیه ها: NSF

 

تصفیه آب
تصفیه آب
فروش -20%
۲۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲۰,۰۰۰ تومان

سه راه نیمه صنعتی (فیتینگی) (تصفیه آب نیمه صنعتی)

Union Tee Semi-Industrial

تحت لیسانس : تایوان

تائیدیه ها: NSF