• نمایش به صورت:
  • نوار کناری
  • مرتب سازی بر اساس:
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
3,250,000 تومان

دسترسی:تمام شده

3,250,000 تومان
پمپ دو پروانه بشقابی (2 اسب)  2ACM150H
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
2,350,000 تومان

دسترسی:تمام شده

2,350,000 تومان
پمپ چرخ دنده ای (2 اسب) ACM150B2
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
1,550,000 تومان

دسترسی:تمام شده

1,550,000 تومان
پمپ چرخ دنده بشقابی (1 اسب )   ACM75
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
2,840,000 تومان

دسترسی:تمام شده

2,840,000 تومان
پمپ دو پروانه ( 1.5 اسب) 2ACM110
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
1,820,000 تومان

دسترسی:تمام شده

1,820,000 تومان
پمپ دو پروانه ( 1 اسب )  2ACM75
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
1,210,000 تومان

دسترسی:تمام شده

1,210,000 تومان
پمپ چرخ دنده ای (0.5 اسب) ACM37
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروش -30%
1,350,000 تومان 950,000 تومان

دسترسی:در انبار

1,350,000 تومان 950,000 تومان
پمپ آب چرخ دنده ای  محیطیی (0.5 اسب )لئو APM37
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله
پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
فروش -9%
1,230,000 تومان 1,120,000 تومان

دسترسی:تمام شده

1,230,000 تومان 1,120,000 تومان

پمپ آب چرخ دنده ای  محیطیی لئو (1 اسب ) APM75

مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند

گارانتی 1 ساله

پمپ آب لئو LEO
پمپ آب لئو LEO
فروخته شده
1,550,000 تومان

دسترسی:تمام شده

1,550,000 تومان
پمپ چرخ دنده ای جتی (1اسب ) لئو  AJM75H
مورد استفاده : آب تمیز یا سیالاتی که خواص آب را دارا باشند
گارانتی 1 ساله