تصفیه آب کرج

مقدمه : پمپ ها در تصفیه آب کرج در سیستم RO یا همان اسمز معکوس تامین فشار آب لازم جهت فیلتر ممبران را به دوش می کشند.در تصفیه آب خانگی ولتاژ کار پمپ ، ۲۴ ولت و در دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۳۶ ولت می باشند.آب عبوری از ممبران حد اقل فشاری معادل ۵۰ PSIلازم […]

شیر برقی یا همان solenoid valve قطعه ای پر کاربرد در صنعت می باشد.در صنعت تصفیه آب در ۲ ولتاژ ۲۴ ولت برای دستگاه تصفیه آب خانگی و ۳۶ ولت برای دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی طراحی و ساخته شده است.شیر برقی در تصفیه آب نقش قطع کننده و وصل کننده آب در […]