مقدّمه : با توّجه به رشد جمعیّت و فشردگی تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین و با توجه به نزدیک بودن کارخانجات در نزدیکی شهر های بزرگ و تمامی آلاینده های شهری و صنعتی ، هوای شهر های بزرگ همیشه در مرز خطر بوده و بعضا مشاهده می شود در فصل سرما از این خط […]