تصفیه آب

فیلتر مرحله ۲ و ۳ تصفیه آب برپایه کربن بوده و عموما پایه ساخت آنها گیاهی می باشد و عملکرد آن به گونه ای می باشد که با گذشت آب از این فیلتر ، ناخالصیها در پیوند کربنی این فیلتر گیر می افتند و از آن رد نمی شوند . نحوه‌ی عملکرد فیلتر کربن بدین ترتیب است […]

تصفیه آب

در تصفیه آب فیلتر شماره ۱ بنام فیلتر الیافی یا همان فیلتر PP می باشد که درتمامی سیستم های تصفیه آب این فیلتر در مرحله ۱ دستگاه تصفیه آب نصب میگردد که عموما به نام یک فیلتر پیش تصفیه نیز شناخته می شود . فیلتر الیافی یا همان PP در مدلهای مختلف و با وزن […]

دستگاه تصفیه آب

آب گوارا چیست؟     کیفیت آب بر اساس درصد آلاینده ها ، فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مانند PH و رسانایی و مقدار مواد معدنی موجود در آن مشخص می شود. شیمی آب ، با یک فرمول خیلی ساده – H۲O – دو عنصر هیدروژن و یک اکسیژن شروع می شود. آب خالص ؛ بی رنگ […]